IV Zakładowa Liga Bowlingowa - ruszamy z zapisami

Od kiedy: 2017-10-16 17:00:00 Do kiedy: 2017-12-06 20:00:00 Gdzie: hala widowiskowo - sportowa w Poniecu

IV Zakładowa Liga Bowlingowa w Poniecu

Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o.
Czas i miejsce rozgrywek:
Hala widowiskowo-sportowa w Poniecu, ul. Szkolna 8a.
Rozgrywki będą odbywały się cyklicznie w poniedziałki i środy według poniższego harmonogramu (w zależności od liczby zgłoszonych zespołów prezentowany harmonogram może ulec zmianom, o których przed rozpoczęciem rozgrywek zostaną poinformowani kapitanowie drużyn):
I runda:
- 16 października         I gr.  godz.17.00           II gr.  godz. 19.00
- 18 października       III gr. godz. 19.00
II runda:
- 23 października       I gr.   godz. 17.00            II gr.  godz. 19.00
- 25 października       III gr. godz. 19.00
III runda:
- 30 października       I gr.   godz. 17.00           II gr.  godz. 19.00
- 2 listopada              III gr. godz. 19.00
IV runda:
- 6 listopada              I gr.   godz. 17.00            II gr.  godz. 19.00
- 8 listopada              III gr. godz. 19.00
V runda:
- 13 listopada            I gr.   godz. 17.00           II gr.  godz. 19.00
- 15 listopada            III gr. godz. 19.00
VI runda:
- 20 listopada            I gr.   godz. 17.00            II gr.  godz. 19.00
- 22listopada             III gr. godz. 19.00
VII runda:
- 27 listopada            I gr.   godz. 17.00            II gr.  godz. 19.00
- 29 listopada            III gr. godz. 19.00
VIII runda:
- 4 grudnia                I gr.   godz. 17.00            II gr.  godz. 19.00
- 6 grudnia                III gr. godz. 19.00
Warunki udziału w II Zakładowej Lidze Bowlingowej:
Do IV Zakładowej Ligi Bowlingowej mogą zgłosić się trzyosobowe drużyny (dwóch grających + jeden rezerwowy) reprezentujące zakłady pracy, instytucje, kluby i stowarzyszenia z gminy Poniec. Lista zgłoszonych zawodników jest ostateczna i nie można jej zmieniać w trakcie trwania rozgrywek. Zgłoszony zawodnik musi być pracownikiem danego zakładu, instytucji, klubu lub członkiem stowarzyszenia. Zgłaszający może wystawić dowolną liczbę drużyn.

System rozgrywek:
IV Zakładowa Liga Bowlingowa składa się z ośmiu rund, które będą rozgrywane według harmonogramu przedstawionego w punkcie II. Podział na grupy i godziny rozpoczęcia poszczególnych rund uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn i może ulec zmianom. Każdy z zawodników rozegra dwie pełne gry – jedną na torze nr 1, drugą na torze nr 2. Gra składa się z 10 rund, w każdej rundzie zawodnik upoważniony jest do oddania 2 rzutów. O wyższym miejscu zadecyduje suma punktów zdobytych przez dwóch zawodników w 4 pełnych grach.
Klasyfikacja punktowa:
Klasyfikacja punktowa uzależniona jest od liczby zgłoszonych drużyn. Organizator przyjmuje, że niezależnie od zgłoszeń obowiązywać będzie gradacja dużych punktów:
pierwsze – drugie miejsce różnica 3 dużych punktów;
drugie – trzecie różnica 2 dużych punktów;
trzecie – czwarte miejsce różnica 2 dużych punktów;
każde kolejne miejsce różnica 1 dużego punktu.
Np.
1 miejsca – 25 pkt
2 miejsce – 22 pkt
3 miejsce – 20 pkt
4 miejsce – 18 pkt
5 miejsce – 17 pkt
6 miejsce – 16 pkt

21 miejsce – 1 pkt

Dodatkowo w każdej rundzie można uzyskać punkty bonusowe.
- wynik drużyny równy lub wyższy 650 pkt       - bonus = 5
- wynik drużyny pomiędzy 649 – 600 pkt         - bonus = 3
- wynik drużyny pomiędzy 599 – 575 pkt         - bonus = 2
- wynik drużyny pomiędzy 574 – 550 pkt         - bonus = 1

Wpisowe:
Każda drużyna biorąca udział w Zakładowej Lidze Bowlingowej zobowiązana jest do uiszczenia opłaty startowej, która za cykl ośmiu rund wynosi 120 zł. W przypadku nieobecności drużyny lub zawodnika podczas którejś z rund opłata nie zostaje zwracana. Zapisy drużyn przyjmowane są w recepcji hali oraz telefonicznie pod nr 65 57 31 152 do dnia 11 października. W tym dniu odbędzie się także spotkanie organizacyjne, o którym zostaną poinformowani przedstawiciele drużyn. Wpisowe należy uregulować do dnia 16 października 2017r. Opłatę startową można uregulować w recepcji hali widowiskowo-sportowej w Poniecu lub przelewem na konto bankowe:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o.
Szkolna 8a
64 – 125 Poniec
BS Poniec 40 8682 0004 0030 2087 2000 0010
Tytułem: IV ZLB (nazwa drużyny).

Nagrody:
Każda z drużyn biorących udział w III ZLB otrzyma pamiątkowy puchar lub statuetkę, ponadto dla trzech najlepszych drużyn Organizator przewidział okolicznościowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wśród wszystkich uczestników III ZLB na zakończenie rozgrywek zostanie wylosowany dwugodzinny bon dla zakładu, instytucji lub stowarzyszenia. Organizator nie wyklucza nagród za osiągnięcia indywidualne, jak m.in. najwyższy wynik, największa liczba strik’ów.

Podsumowanie:
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone natychmiast po zaistniałej sytuacji spornej i będą rozstrzygane na bieżąco. Ostateczną decyzję
w powyższych sprawach podejmie sędzia zawodów powołany przez Prezesa OSiR w Poniecu Sp. z o.o. Organizator nie zapewnia uczestnikom turnieju ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko Organizatorowi turnieju na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Zgłoszenie zawodników do Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 65 57 31 152.