III Sołecki turniej bowlingowy - zapisy

Od kiedy: 2018-02-15 18:00:00 Do kiedy: 2018-02-15 21:00:00 Gdzie: hala widowiskowo sportowa w Poniecu


Miejsce i termin
Hala widowiskowo – sportowa w Poniecu, 15 lutego 2018r., początek godzina 18.00
Organizatorzy
- Gmina Poniec,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o.
Cele turnieju
- Rywalizacja dwuosobowych drużyn bowlingowych reprezentujących sołectwa gminy Poniec,
- Promocja i popularyzacja Bowlingu,
Warunki uczestnictwa
- Turniej przeznaczony jest dla dwuosobowych drużyn reprezentujących sołectwa gminy Poniec,
- Drużyna reprezentująca sołectwo składa się z dwóch zawodników – kobiety i mężczyzny
- Każde Sołectwo może zgłosić dowolną liczbę drużyn 
- Opłata za udział drużyny w turnieju wynosi 30 zł. Opłatę realizuje się w dniu turnieju w kasie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o. 
Zgłoszenia do turnieju
Zgłoszenia drużyny (imiona i nazwiska graczy + numer kontaktowy) dokonujemy w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o. przy ul. Szkolnej 8a, telefonicznie pod nr 65 57 31 152 lub drogą mailową na adres osir@osir.poniec.pl do dnia 13 lutego 2018 r.
System rozgrywek
- Turniej będzie odbywał się na równocześnie na dwóch torach bowlingowych.
- O kolejności wykonywanych rzutów zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Organizatora bezpośrednio przed turniejem.
- Osobno na torach będą rywalizować kobiety i mężczyźni.
- Turniej będzie składał się dwóch gier.
- O końcowej klasyfikacji będzie decydowała suma punktów zdobytych przez Sołectwo.
- W przypadku, gdy suma punktów zdobytych przez dwa lub więcej Sołectw będzie równa o kolejności zadecyduje „złoty rzut”, wykonywany przez jednego członka drużyny.
Postanowienia końcowe
- Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz w trakcie trwania turnieju.
Nagrody
Trzy najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy, puchary i upominki rzeczowe.