zimowy turniej bowlingowy

Od kiedy: 2018-02-25 15:00:00 Do kiedy: 2018-02-25 18:00:00 Gdzie: hala widowiskowo sportowa w Poniecu


Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o., ul. Szkolna 8a, 64 – 125 Poniec.
Termin, miejsce i czas przeprowadzenia turnieju
25 lutego br., hala widowiskowo – sportowa w Poniecu, ul. Szkolna 8a, godzina 15.00. Organizator prosi o przybycie przynajmniej 15minut przed rozpoczęciem turnieju. 
Cel imprezy
Popularyzacja gry w bowling.
Uczestnictwo
W Zimowym turnieju bowlingowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy zaakceptują poniższy regulamin i wniosą obowiązkową opłatę startową w kwocie 35 zł.
Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23 lutego br. w recepcji hali widowiskowo – sportowej oraz pod nr tel. 65 57 31 152. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika oraz telefon kontaktowy. Losowanie kolejności rzutów odbędzie się w dniu turnieju.
Przepisy
Każdy gracz rozegra dwie gry – jedną na torze nr 1 i drugą na torze nr 2. O kolejności miejsc w turnieju zadecyduje łączna liczba punktów zdobytych w dwóch grach. W przypadku remisu w rozgrywkach o wygranej zadecyduje „złoty rzut” do 10 ustawionych kręgli. W przypadku takiej samej liczby pinów zbitych w jednym rzucie, ustawiamy ponownie 10 pinów i powtarzamy czynność do momentu wyłonienia zwycięzcy. Wszystkich uczestników obowiązuje zmiana obuwia. 
Nagrody
Dla najlepszej trójki turnieju Organizator przygotował okolicznościowe puchary, dyplomy oraz upominki rzeczowe.
Postanowienia końcowe
Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Turnieju. Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone natychmiast po zaistniałej sytuacji spornej i będą rozstrzygane na bieżąco. Ostateczną decyzję w powyższych sprawach podejmie sędzia zawodów powołany przez Prezesa OSiR w Poniecu Sp. z o.o. Organizator nie zapewnia uczestnikom turnieju ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko Organizatorowi turnieju na wypadek odniesionych szkód i obrażeń.
Zgłoszenie  zawodników do Turnieju  jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 65 57 31 152.