O nas - Ośrodek sportu i rekreacji w Poniecu

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu powstał w 2015 roku w celu poszerzenia działalności w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz zapewnienie rozwoju sportowego uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum. Siedziba Ośrodka znajduje się w nowo powstałej hali widowiskowo – sportowej w Poniecu, która mieści się przy ulicy Szkolnej 8a. W sąsiedztwie Ośrodka znajduje się kompleks boisk sportowo – rekreacyjnych „Orlik 2012” oraz Park Miejski z dużym placem zabaw przeznaczonym dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Do zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu oprócz tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu sportowego, organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, należy m.in. zarządzanie mieniem komunalnym, tj. terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi; udostępnianie uczniom szkół, stowarzyszeniom sportowym zarządzanych przez siebie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami o podobnych celach.