Zakładowa Liga Bowlingowa

Serdecznie zapraszamy firmy, isntytucje i stowarzyszenia funkcjonujące na terenie gminy Poniec do wzięcia udziau w "Zakładowej Lidze Bowlingowej".

Regulamin rozgrywek:

Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu

Czas i miejsce rozgrywek:
Hala widowiskowo-sportowa w Poniecu, ul. Szkolna 8a.
Rozgrywki będą odbywały się cyklicznie w każdy poniedziałek tj.
- 4 kwietnia     godz. 19.00
- 11 kwietnia    godz. 19.00
- 18 kwietnia    godz. 19.00
- 25 kwietnia    godz. 19.00
- 9 maja          godz. 19.00
- 16 maja        godz. 19.00
- 23 maja        godz. 19.00
- 30 maja        godz. 19.00

Warunki udziału w Zakładowej Lidze Bowlingowej:
W Zakładowej Lidze Bowlingowej mogą wziąć udział dwuosobowe drużyny reprezentujące zakłady pracy, instytucje i stowarzyszenia z gminy Poniec. Zgłoszony zawodnik musi być pracownikiem danego zakładu pracy lub członkiem stowarzyszenia! Każdy zakład pracy, instytucja, stowarzyszenie może wystawić dowolną liczbę drużyn.

System rozgrywek:
Zakładowa Liga Bowlingowa składa się z ośmiu rund, które będą rozgrywane według powyższego harmonogramu.

Przed każdą rundą zawodnicy będą losować kolejność wykonywania rzutów. Każdy z zawodników rozegra dwie pełne gry – jedną na torze nr 1, drugą na torze nr 2. Gra składa się z 10 rund, w każdej rundzie zawodnik upoważniony jest do oddania 2 rzutów. O wyższym miejscu zadecyduje suma punktów zdobytych przez zawodników w 4 pełnych grach.

Klasyfikacja punktowa:
Klasyfikacja punktowa uzależniona jest od liczby zgłoszonych drużyn i zostanie ogłoszona po zamknięciu listy zgłoszeniowej. Suma punktów zdobytych w ośmiu rundach zadecyduje o wyższym miejscu w klasyfikacji generalnej.

Wpisowe:
Każda drużyna biorąca udział w Zakładowej Lidze Bowlingowej zobowiązana jest do uiszczenia opłaty startowej, która za cykl ośmiu rund wynosi 90 zł.

W przypadku nieobecności drużyny lub zawodnika podczas którejś z rund opłata nie zostaje zwracana.

Wpisowe należy uregulować do dnia rozpoczęcia ligi. Opłatę startową można uregulować w recepcji hali widowiskowo-sportowej w Poniecu.

Nagrody:
Dla trzech najlepszych drużyn pracy biorących udział w Zakładowej Lidze Bowlingowej Organizator przewidział okolicznościowe puchary, dyplomy i „wejściówki” na poniecki Bowling.

Podsumowanie:
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone natychmiast po zaistniałej sytuacji spornej i będą rozstrzygane na bieżąco. Ostateczną decyzję
w powyższych sprawach podejmie sędzia zawodów powołany przez Dyrektora OSiR w Poniecu. Organizator nie zapewnia uczestnikom turnieju ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko Organizatorowi turnieju na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Zgłoszenie zawodników do Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 65 57 31 152