Rozpoczynamy zapisy na turniej squasha o puchar Burmistrza Ponieca

Regulamin Turnieju Squasha o Puchar Burmistrza Ponieca

Organizator:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu
ul. Szkolna 8a
64 – 125 Poniec
tel. 65 57 31 152

Czas i miejsce turnieju:

23 kwietnia, godzina 11.00. Hala widowiskowo – sportowa w Poniecu ul. Szkolna 8a

Główny sędzia turnieju:

Patryk Łukasik
691-718-385
lukasik.patryk@gmail.com

Zgłoszenia:

Turniej o puchar Burmistrza Ponieca zgłoszony zostanie do kalendarza Polskiej Federacji Squasha (PFS), jako turniej kategorii C.

Turniej otwarty: potrzebna jest licencja PFS, którą należy bezpłatnie uzyskać poprzez wysłanie wniosku ze strony http://pfs.com.pl/turnieje/licencje-zawodnikow.html (osoby, które tego nie zrobią, nie zostaną sklasyfikowane w rankingu PFS).

Turniej rozgrywany będzie w kategorii OPEN.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 kwietnia br. do godz. 12:00 pod adresem mailowym: osir@osir.poiniec.pl, bezpośrednio w recepcji OSiR Poniec, a także pod numerem telefonu 65 57 31 152 lub do zapełnienia listy startowej.

W zgłoszeniu zawodnika należy podać:
- imię i nazwisko
- nr telefonu
- miejscowość
- nr licencji PFS

UWAGA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Drabinka turniejowa oraz harmonogram zostaną opublikowane najpóźniej do 22 kwietnia 2016 na stronie internetowej Ośrodka (www.osir.poniec.pl oraz na profilu www.facebook.com/osirponiec).

Turniej będzie rozgrywany na jednym certyfikowanym korcie ASB. 

Oficjalną piłką turniej jest Dunlop PRO.

Przebieg turnieju:
Turniej zostanie rozegrany w 2 pięcioosobowych grupach (A oraz B), z grą do ostatniego miejsca. Do fazy finałowej rozgrywek awansuje 2 pierwszych zawodników z każdej grup  tworząc pary półfinałowe (A1 – B2; B1 – A2), następnie mecz o 3 miejsce oraz finał. Zawodnicy, którzy ukończą zmagania w obu grupach na miejscach 3-5, rozegrają swoje ostatnie mecze zgodnie z zestawieniem: A3 - B3; A4 - B4; A5 - B5, co ostatecznie wyłoni końcową klasyfikację miejsc 5 – 10. Mecze w grupach rozegrane zostaną systemem bo3 (do dwóch wygranych setów), faza finałowa turnieju - bo5 (do trzech wygranych setów).

Opłaty wpisowe:

Turniej OPEN - 60 zł (w tym 10 zł na PFS).
Wpłaty należy dokonywać w recepcji OSiR Poniec najpóźniej do dnia rozpoczęcia turnieju.

W skład pakietu wchodzą:

- uczestnictwo w turnieju PFS kat. C
- przekąski w trakcie turnieju

- puchary i nagrody dla trzech najlepszych zawodników.

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga w swojej gestii organizator.