Zapisy na bowlingowy turniej jednostek OSP

I TURNIEJ BOWLINGOWY JEDNOSTEK OSP

Cel imprezy
.
Popularyzacja gry w bowling jako formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu,

Organizator.

Gmina Poniec
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu

Uczestnictwo.
W zawodach mogą uczestniczyć dwuosobowe drużyny reprezentujące jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Poniec. Wpisowe do turnieju wynosi 40 za zgłoszoną drużynę.

Miejsce, terminy i czas rozgrywania zawodów
.
Hala widowiskowo – sportowa w Poniecu, Szkolna 8a.

Termin i godzina turnieju.
5maja 2016r., początek rywalizacji godzina 18.00

Zgłoszenia.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 4 maja br. w recepcji hali widowiskowo – sportowej lub telefonicznie pod nr 65 57 31 152.Zgłoszenie drużyny powinno zawierać nazwę sołectwa, reprezentowanego przez jednostkę OSP, imiona i nazwiska zawodników oraz telefon kontaktowy do przynajmniej jednego z graczy. Losowanie kolejności rzutów odbędzie się w dniu turnieju. Opłatę startową należy dokonać najpóźniej przed rozpoczęciem turnieju.

Przepisy.

W Turnieju Bowlingowym Jednostek OSP może wziąć udział max 12 drużyn. O zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy gracz z drużyny rozegra dwie gry – jedną na torze nr 1 i drugą na torze nr 2. Gra składa się z 10 rund, w każdej rundzie zawodnik jest upoważniony do oddania 2 rzutów. O kolejności miejsc w turnieju decyduje łączna liczba punktów zdobytych przez drużynę w dwóch grach. W przypadku remisu o wygranej zadecyduje jeden rzut do 10 ustawionych kręgli. W przypadku takiej samej liczby pinów zbitych w rzucie, ustawiamy ponownie 10 pinów i powtarzamy czynność do momentu wyłonienia zwycięzcy. Wszystkich uczestników obowiązuje zmiana obuwia.

Nagrody.
Dla trzech najlepszych drużyn Organizatorzy przewidzieli okolicznościowe puchary, dyplomy oraz wejściówki dla Sołectwa na bowling.

Postanowienia końcowe.
Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Turnieju. Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone natychmiast  po zaistniałej sytuacji spornej i będą rozstrzygane na bieżąco. Ostateczną decyzję w powyższych sprawach podejmie sędzia zawodów powołany przez Dyrektora OSiR w Poniecu. Organizator nie zapewnia uczestnikom turnieju ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko Organizatorowi turnieju na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Zgłoszenie  zawodników do Turnieju  jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 65 57 31 152.