niebawem ruszają eliminacje do bowlingowych mistrzostw gminy poniec

Serdecznie zachęcamy do udziału w Eliminacjach do II Indywidualnych Otwartych Mistrzostw Gminy Poniec w Bowlingu. Turniej eliminacyjny trwa od 1 lipca do 31 sierpnia. 

II Otwarte Indywidualne Mistrzostw Gminy Poniec w Bowlingu

ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o., Szkolna 8a, 64 – 125 Poniec.
CEL IMPREZY:
Popularyzacja bowlingu jako jednej z form spędzania czasu. Wyłonienie najlepszego zawodnika w Turnieju.
UCZESTNICTWO:
- eliminacje

Turniej główny pn. „II Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Poniec w Bowlingu” poprzedzają eliminacje, które trwają od soboty 1 lipca do czwartku 31 sierpnia 2017r.
W kwalifikacjach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na wiek i płeć, którzy zarezerwują tor/tory bowlingowe w hali widowiskowo – sportowej w Poniecu. 16 zawodników, którzy w okresie trwania eliminacji do turnieju głównego, uzyskają w pojedynczej grze najwyższe wyniki awansują do turnieju głównego. Wyniki będą publikowane na stronie www.osir.poniec.pl oraz na profilu facebook.com/osirponiec oraz na tablicy ogłoszeń w holu hali

- turniej główny
W turnieju głównym weźmie udział 16 zawodników z najwyższymi wynikami z gier eliminacyjnych. W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju głównym zawodnika/zawodników z miejsc 1 – 16, do turnieju zostaną zaproszeni gracze z kolejnych miejsc eliminacyjnych. Turniej główny będzie składał się z trzech rund, które odbędą się
w trzy kolejne środy września  tj.:
- 6 września, godz. 19.00
- 13 września, godz. 19.00
- 20 września, godz. 19.00

Koszt udziału w turnieju głównym wynosi 50 zł za cykl 3 rund.

Uwaga! Zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do turnieju głównego rozpoczynają rozgrywki z sumą punktów z dwóch najlepszych gier eliminacyjnych (np. gdy zawodnik „x” w grach eliminacyjnych uzyskał dwa najwyższe wyniki rzędu 200 i 195 pkt. turniej finałowy rozpocznie z wynikiem 395 pkt).

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej ma charakter otwarty i zostanie przeprowadzony w kategorii indywidualnej. Każdy z uczestników turnieju głównego rozegra w poszczególnych rundach dwie gry – jedną na torze nr 1 i drugą na torze nr 2. O końcowej klasyfikacji zadecyduje suma małych punktów zdobytych w trzech rundach turnieju głównego + punkty z eliminacji.
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH RZUTÓW:
Zawodnicy będą wykonywać rzuty od najniższego miejsca w kolejności: pierwsza gra tor nr 1 – miejsca „parzyste” 16 – 14 – 12 – 10…2, tor nr 2 – „nieparzyste” 15 – 13 – 11 – 9…1.
NAGRODY:
Pierwsze trzy osoby otrzymują statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. Dodatkowo organizator przewidział trzy puchary dla zawodników zamieszkałych w gminie Poniec.
SĘDZIOWIE:
Turniej będzie obsługiwany przez Instruktorów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Turnieju. Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone natychmiast po zaistniałej sytuacji spornej i będą rozstrzygane na bieżąco. Ostateczną decyzję w powyższych sprawach podejmuje sędzia zawodów powołany przez Prezesa OSiR w Poniecu. Organizator nie zapewnia uczestnikom turnieju ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko Organizatorowi turnieju na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. Zgłoszenie zawodników do Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 65 57 31 152.