Zapisy na X Turniej Siatkówki plażowej

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w X Turnieju Siatkówki Plażowej. Spotykamy się tradycyjnie na boisku w Śmiłowie. Początek rywalizacji godzina 10.00. Szczegóły w poniższym regulaminie

Regulamin X Turnieju Siatkówki Plażowej

Data i miejsce
Turniej odbędzie się dnia 5 sierpnia 2017 roku (sobota) o godzinie 10:00 na boisku piaszczystym w Śmiłowie.
Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o. o.
Cele turnieju
- Umożliwienie rywalizacji sportowej par siatkarskich
- Promocja i popularyzacja siatkówki plażowej
Warunki uczestnictwa
Turniej przeznaczony jest dla wszystkich chętnych (kategoria OPEN), których stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w takiej formie rywalizacji. Osoby niepełnoletnie występują za zgodą rodzica lub opiekuna.
Zgłoszenia do turnieju
-
Zgłoszenie drużyn u Animatora Orlika (nr tel. 726 112 235) lub w recepcji hali widowiskowo – sportowej w Poniecu (nr tel. 65 57 31 152) do dnia 3 sierpnia 2017 roku.
Lista zgłoszeniowa musi zawierać:
- Nazwę drużyny, 
- Imienną listę zawodników reprezentujących drużynę wraz z ich datą urodzenia,
- Oświadczenie pisemne rodziców/opiekunów zezwalających na udział syna/córki w turnieju - dotyczy osób niepełnoletnich,
- kontakt do kapitana zespołu,
- opłatę za drużynę – opłata wynosi 20zł.

Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i uproszczonych przepisów gry w siatkówkę plażową.
System rozgrywek
Turniej rozegrany zostanie systemem brazylijskim, który eliminuje drużynę dopiero przy drugiej porażce.
Przepisy i skład drużyny
O
bowiązywać będą uproszczone przepisy gry w siatkówkę plażową. Najważniejsze zasady gry:
1. Zespoły rywalizują w 2 osobowych składach,
2. Obowiązuje gra bez obuwia,
3. Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz.
4. Wymiary boska to 16x9m
5. Wysokość siatki to 2,24m
6. Gra do 2 wygranych setów po 15 punktów (aby zakończyć set musi być różnica 2 punktów),
7. Dodatkowy set rozgrywany jest do 12 punktów,
8. Zespół ma prawo do 3 odbić, aby przebić piłkę na stronę przeciwną,
9. Zawodnik ma prawo wykonać 2 odbicia bezpośrednio następujące po sobie tylko w przypadku wykonania przez niego bloku,
10. W secie po zdobyciu siedmiu kolejnych punktów następuje zmiana stron boiska,
11. Dotknięcie piłki w bloku liczone jest jako pierwsze odbicie,
12. Zawodnicy nie mogą kiwać piłki palcami,
13. Dotknięcie siatki jest błędem,
14. Sposób odebrania ataku bądź jego wykonania jest DOWOLNY
Postanowienia końcowe
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i obrażenia powstałe w trakcie turnieju. Osoby biorące udział w turnieju powinny być ubezpieczone we własnym zakresie.
Zawodnicy nie mogą grać w łańcuszkach, obrączkach itp.
Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
Nagrody
Najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy i upominki.
Zarówno zawodnicy jak i kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu.
Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny!!!