Zapisy na turniej plażowej piłki nożnej

OSiR w Poniecu Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w I Turnieju Plażowej Piłki Nożnej. Turniej zostanie rozegrany na boisku piaszczystym przy kompleksie rekreacyjnym w Dzięczynie. Szczegółowy rgulamin poniżej:

Regulamin Turnieju Plażowej Piłki Nożnej

Data i miejsce
Turniej odbędzie się dnia 11 sierpnia 2017 roku (piątek) o godzinie 16:00 na boisku piaszczystym przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Dzięczynie.
Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o. o.
Cele turnieju
Umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich
Promocja i popularyzacja plażowej piłki nożnej plażowej
Propagowanie zdrowego stylu życia
Warunki uczestnictwa
Turniej przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 15 rok życia, a ich stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w takiej formie rywalizacji. W turnieju mogą uczestniczyć osoby zrzeszone w klubach piłkarskich. Osoby niepełnoletnie występują za zgodą rodzica lub opiekuna. 
Zgłoszenia do turnieju
- Zgłoszenie drużyn u Animatora Orlika (nr tel. 726 112 235) lub recepcji hali widowiskowo - sportowej (nr tel. 65 57 31 152) do dnia 9 sierpnia 2017 roku.

Lista zgłoszeniowa musi zawierać:
- Nazwę drużyny,
- Imienną listę zawodników reprezentujących drużynę wraz z ich datą urodzenia (maksymalnie 8 osób),
- Oświadczenie pisemne rodziców/opiekunów zezwalających na udział syna/córki w turnieju - dotyczy osób niepełnoletnich,
- kontakt do kapitana zespołu,
- opłatę za drużynę – opłata za 1 zawodnika wynosi 10zł.
Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w piłkę nożną.
System rozgrywek
Czas trwania meczu oraz system rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszonych drużyn i zostanie ogłoszony po zamknięciu terminu zgłoszeń. 
Przepisy i skład drużyny
Obowiązywać będą uproszczone przepisy gry w piłkę nożną plażową. Najważniejsze zasady gry:
1.Zespoły rywalizują w 5 osobowych składach (bramkarz i czterech zawodników w polu),
2. Zmiany odbywają się systemem hokejowym,
3. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje,
4. Obowiązuje gra bez obuwia – dozwolone miękkie ochraniacze, skarpety, bandaże,
5. Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz. Zawodnicy rezerwowi powinni znajdować się poza boiskiem,
6. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt,
7.O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:
a) liczba zdobytych punktów,
b) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,
c) ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,
d) przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli.
e) rzuty karne
8. Kary dyscyplinarne :
a) kara 2 minut
b) kara 5 minut
c) niesportowe zachowanie – wykluczenie z turnieju
9. Podczas wprowadzania piłki do gry z autu, przepisowa odległość od piłki to 3 metry,
10. Rzut z autu wykonuję się nogą bądź ręką. Przy pomocy tego rzutu nie można bezpośrednio strzelić gola.
11. Gra wślizgami jest dozwolona jeśli wślizg nie zagrażał zdrowiu rywala,
12. W meczach półfinałowych oraz finałowych w razie remisu zarządza się dogrywkę trwającą 3 minuty. Jeśli wynik dalej pozostanie nierozstrzygnięty, sędzia zarządza konkurs rzutów karnych. Rzuty karne strzelane na zasadzie „nagłej śmierci” z 9m,
13. Aut bramkowy może zostać wykonany przez bramkarza w dowolny sposób tj. nogą bądź ręką zarówno poprzez podanie jak i wprowadzenie piłki,
14. Rozpoczęcie meczu oraz rozpoczęcie gry ze środka boiska w przypadku straty bramki wykonuje się za pomocą podania (nie można piłki wprowadzać bądź bezpośrednio oddawać strzału),
15. Minimalna liczba graczy jednej drużyny na boisku to 3. W przypadku niespełnienia tego warunku przyznaje się walkowera drużynie przeciwnej (wynik 3-0),
16. Rzut wolny z własnej połowy wykonuje faulowany zawodnik, a reszta graczy nie może zasłaniać bramki (oprócz bramkarza) tworząc wizualny szpaler. Na połowie ataku drużyna broniąca może ustawić murek.
17. Bramkarz może złapać piłkę podaną przez zawodnika swojej drużyny tylko jeden raz, dopóki piłki nie dotknie zawodnik drużyny przeciwnej. 
Postanowienia końcowe 
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i obrażenia powstałe w trakcie turnieju. Osoby biorące udział w turnieju powinny być ubezpieczone we własnym zakresie.
3. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.
4. Zawodnicy biorący udział w turnieju powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
5. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione w powyższych punktach i podpunktach regulaminu - odpowiedzialny jest kapitan drużyny.
6. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
Nagrody
Najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. Dla zwycięzców przewidziany jest puchar. Zarówno zawodnicy jak i kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu. Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny!!!