Bowlingowy tuniej o puchar osir w poniecu

Bowlingowy turniej o puchar OSiR w Poniecu

Cel imprezy.
Popularyzacja gry w bowling jako formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu.
Organizator.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o.
Termin, miejsce i czas przeprowadzenia turnieju.
30 maja br., hala widowiskowo – sportowa w Poniecu, ul. Szkolna 8a, godzina 19.00.
Uczestnictwo.
W „Bowlingowym turnieju o puchar OSiR w Poniecu” mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy zaakceptują poniższy regulamin i wniosą obowiązkową opłatę startową. Wpisowe do turnieju wynosi 30 zł i musi być uregulowane do czasu rozpoczęcia gry.
Zgłoszenia.
Zgłoszenia biorących udział w turnieju będą przyjmowane do dnia 29 maja br. w recepcji hali widowiskowo – sportowej lub telefonicznie pod nr 65 57 31 152. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika, miejscowość oraz telefon kontaktowy. Losowanie kolejności rzutów odbędzie się w recepcji hali 15 minut przed rozpoczęciem turnieju, tj. o godz. 18.45.
Przepisy.
Zawodnicy biorący udział w turnieju rozegrają dwie gry – jedną na torze nr 1 i drugą na torze nr 2. Każda gra składa się z 10 rund. O kolejności miejsc zadecyduje łączna liczba punktów zdobytych w dwóch grach. W przypadku remisu o wygranej zadecyduje dodatkowy rzut oddany do 10 ustawionych kręgli. W przypadku takiej samej liczby pinów zbitych w jednym rzucie, ustawiamy ponownie 10 pinów i powtarzamy czynność do momentu wyłonienia zwycięzcy. Wszystkich uczestników obowiązuje zmiana obuwia.
Nagrody.
Dla najlepszej trójki turnieju Organizator przygotował okolicznościowe statuetki, dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.
Postanowienia końcowe.
Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Turnieju. Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone natychmiast po zaistniałej sytuacji spornej i będą rozstrzygane na bieżąco. Ostateczną decyzję w powyższych sprawach podejmie sędzia zawodów powołany przez Prezesa OSiR w Poniecu. Organizator nie zapewnia uczestnikom turnieju ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko Organizatorowi turnieju na wypadek odniesionych szkód i obrażeń. 
Zgłoszenie  zawodników do Turnieju  jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 65 57 31 152.