Harmonogram pracy OSiR w okresie świączeczno-noworocznym

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem pracy OSiR w Poniecu w okresie świączeno - noworocznym