Sołecki turniej bowlingowy - zapisy

Serdecznie zapraszamy do udziału w 4. Sołeckim turnieju bowlingowym. Turniej odbędzie się w czwartek 17 stycznia o godzinie 18.00.

REGULAMIN:
Miejsce i termin
Hala widowiskowo – sportowa w Poniecu, 17 stycznia 2019 r., początek godzina 18.00
Organizator:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o.
Cele turnieju
- Promocja i popularyzacja bowlingu,
Warunki uczestnictwa
-Turniej przeznaczony jest dla dwuosobowych drużyn reprezentujących sołectwa z gminy Poniec,
- Drużyna składa się z dwóch zawodników – kobiety i mężczyzny
- Każde Sołectwo może zgłosić dowolną liczbę drużyn
- Opłata za udział drużyny w turnieju wynosi 40 zł. Opłatę realizuje się w dniu turnieju w kasie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o. 
Zgłoszenia do turnieju
-  Zgłoszenia drużyny (imiona i nazwiska graczy + numer kontaktowy) dokonujemy w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o. przy ul. Szkolnej 8a lub telefonicznie pod nr 65 57 31 152 do dnia 15 stycznia 2019 r.
System rozgrywek
- Turniej będzie odbywał się na równocześnie na dwóch torach bowlingowych.
- O kolejności wykonywanych rzutów zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Organizatora bezpośrednio przed turniejem.
- Osobno na torach będą rywalizować kobiety i mężczyźni.
- Turniej będzie składał się dwóch gier.
- O końcowej klasyfikacji będzie decydowała suma punktów zdobytych przez Sołectwo.
- W przypadku, gdy suma punktów zdobytych przez dwa lub więcej Sołectw będzie równa o kolejności zadecyduje „złoty rzut”, wykonywany przez jednego członka drużyny.
Postanowienia końcowe
- Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz w trakcie trwania turnieju.
- Uczestnicy wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z ich osobą (wizerunkiem), a także wyniki  mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez: prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem. Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych (RODO).|
Nagrody
Trzy najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy, puchary i upominki rzeczowe.