zimowy turniej bowlingowy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu zaprasza do udziału w 2 zimowym turnieju bowlingowym. Szczegóły w poniższym regulaminie.
 

2 ZIMOWY TURNIEJ BOWLINGOWY

Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o., ul. Szkolna 8a, 64 – 125 Poniec.
Termin, miejsce i czas przeprowadzenia turnieju:
środa 30 stycznia br., hala widowiskowo – sportowa w Poniecu, ul. Szkolna 8a, godzina 19.00. Organizator prosi o przybycie przynajmniej 15minut przed rozpoczęciem turnieju.
Cel imprezy:
Popularyzacja gry w bowling.
Uczestnictwo:
W 2 zimowym turnieju bowlingowym rozgrany zostanie w kat. OPEN. Mogą uczestniczyć w nim wszyscy chętni, którzy zaakceptują poniższy regulamin i wniosą obowiązkową opłatę startową w kwocie 40 zł.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 stycznia br. w recepcji hali widowiskowo – sportowej oraz pod nr tel. 65 57 31 152.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika oraz telefon kontaktowy.
Losowanie kolejności rzutów odbędzie się w dniu turnieju.
Przepisy:
Każdy gracz rozegra dwie gry – jedną na torze nr 1 i drugą na torze nr 2. O kolejności miejsc w turnieju zadecyduje łączna liczba punktów zdobytych w dwóch grach. W przypadku remisu w rozgrywkach o wygranej zadecyduje „złoty rzut” do 10 ustawionych kręgli. W przypadku takiej samej liczby pinów zbitych w jednym rzucie, ustawiamy ponownie 10 pinów i powtarzamy czynność do momentu wyłonienia zwycięzcy.
Nagrody:
Dla najlepszej trójki turnieju Organizator przygotował okolicznościowe puchary, dyplomy oraz upominki rzeczowe.
Postanowienia końcowe:
Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Turnieju. Wszystkie protesty i zażalenia muszą zostać zgłoszone natychmiast po zaistniałej sytuacji spornej i będą rozstrzygane na bieżąco. Ostateczną decyzję w powyższych sprawach podejmie sędzia zawodów powołany przez Prezesa OSiR w Poniecu Sp. z o.o. Organizator nie zapewnia uczestnikom turnieju ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń przeciwko Organizatorowi turnieju na wypadek odniesionych szkód i obrażeń.
Zgłoszenie  zawodników do Turnieju  jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Uczestnicy wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z ich osobą (wizerunkiem), a także wyniki  mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez: prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem. Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 65 57 31 152.