Nowe zasady zapisywania rekordowych wyników na torach bowlingowych

Od dnia dzisiejszego, tj. 15 kwietnia na torach bowlingowych w Poniecu obowiązują nowe zasady zapisywania rekordowych wyników uzyskanych podczas gry.

Regulamin zapisywania rekordowych wyników na torach bowlingowych w Poniecu

1 Niniejszy regulamin dotyczy zapisywania rekordowych wyników osiągniętych w jednej pełnej grze na torach bowlingowych w hali widowiskowo – sportowej w Poniecu.

2 Klasyfikacja rekordowych wyników jest prowadzona osobno dla toru nr 1 i toru nr 2. 

3 Do klasyfikacji będą liczyły się tylko i wyłączne wyniki uzyskane podczas zawodów organizowanych i współorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o.

4 Dotychczasowe rekordowe wyniki zostają anulowane.

5 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2019 r. 

                                                                           Prezes Zarządu
                                                                           OSiR w Poniecu Sp. z o.o.
                                                                           /-/ Łukasz Idowiak