Gmina Poniec z oficjalnym dofinansowaniem projektu Szatnia na medal

W dniu dzisiejszym, tj. 22 sierpnia 2019 r. burmistrz Ponieca Jacek Widyński oraz skarbnik gminy Agnieszka Minicka wzięli udział w spotkaniu z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jackiem Bogusławskim, podczas którego doszło do uroczystego podpisania umowy na dofinansowanie programu „Szatnia na medal”. Gmina Poniec otrzyma wsparcie finansowe w kwocie 74 500 zł, co stanowi blisko 50 % całości inwestycji. 

Wniosek na remont pomieszczeń szatniowo sanitarnych w budynku przy ul. Harcerskiej 3 otrzymał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do grona zadań, które zostały wsparte finansowo przez Urząd Marszałkowski. Całość zadania opiewa na kwotę przeszło 150 tysięcy złotych. Zarówno Gmina Poniec, jak i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego partycypują w kosztach dzieląc się po połowie.  

Od kilkunastu dni trwają prace remontowe. W ciągu kilku najbliższych tygodni nowe oblicze otrzymają szatnie dla gości i gospodarzy, pomieszczenie dla sędziów oraz zaplecze techniczne. Na tarasie pojawią się nowe płytki oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Podpisując dokument burmistrz Jacek Widyński nie krył zadowolenia. Cieszę się bardzo, że jako przedstawiciel Gminy Poniec mogę podpisać tę umowę. Przekazane środki z pewnością podniosą estetykę zaplecza szatniowo – sanitarnego kompleksu sportowego. Z roku na rok gmina przeznacza coraz większe środki na sport i kulturę fizyczną. W Ponieckim Klubie Sportowym „PIAST” Poniec  powstają kolejne sekcje i grupy, których członkowie za kilka tygodni będą mogli korzystać z odnowionych i estetycznych szatni. Wierzę, że efekt końcowy będzie zadowalający, a odwiedzający nas goście przekonają się, że nie tylko poziom sportowy ponieckiego klubu jest wysoki, ale i poziomem zaplecza nie będziemy musieli się wstydzić.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace powinny zakończyć się do połowy października br.