Zapisy do 5 sołeckiego turnieju bowlingowego

OSiR w Poniecu serdeczenie zaprasza do wzięcia udziału w 5 Sołeckim Turnieju Bowlingowym, który odbędzie się w środę 29 stycznia. Początek rywalizacji o godz. 19.00

V Sołecki Turniej Bowlingowy – 29 stycznia 2020 r.

Miejsce i termin:
Hala widowiskowo – sportowa w Poniecu, 29 stycznia 2020 r., początek godzina 19.00
Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o.
Cele turnieju:
Promocja i popularyzacja bowlingu
Warunki uczestnictwa:
- Turniej przeznaczony jest dla dwuosobowych drużyn reprezentujących sołectwa z gminy Poniec,
- Drużyna składa się z dwóch zawodników – kobiety i mężczyzny
- Każde Sołectwo może zgłosić dowolną liczbę drużyn 
- Opłata za udział drużyny w turnieju wynosi 50 zł.
Zgłoszenia do turnieju:
-  Zgłoszenia drużyny (imiona i nazwiska graczy + numer kontaktowy) dokonujemy w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o. przy ul. Szkolnej 8a lub  telefonicznie pod nr 65 57 31 152 do dnia 27 stycznia 2020 r.
System rozgrywek:
- Turniej będzie odbywał się na równocześnie na dwóch torach bowlingowych.
- O kolejności wykonywanych rzutów zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Organizatora bezpośrednio przed turniejem.
- Osobno na torach będą rywalizować kobiety i mężczyźni.
- Turniej będzie składał się dwóch gier.
- O końcowej klasyfikacji będzie decydowała suma punktów zdobytych przez Sołectwo.
- W przypadku, gdy suma punktów zdobytych przez dwa lub więcej Sołectw będzie równa o kolejności zadecyduje „złoty rzut”, wykonywany przez jednego członka drużyny.
Postanowienia końcowe:
- Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz w trakcie trwania turnieju.
- Uczestnicy wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z ich osobą (wizerunkiem), a także wyniki  mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez: prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem. Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
Nagrody:
Trzy najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy, puchary i upominki rzeczowe.