informacja dla klientów OSiR w Poniecu

Szanowni Klienci,
informujemy, że na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej. W związku z powyższym do dnia 14 lutego 2021 roku hala widowiskowo – sportowa oraz kompleks Orlik pozostaną zamknięte.
Z obiektów będą mogli korzystać jedynie sportowcy zawodowi oraz dzieci i młodzież, które biorą udział we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez polskie związki sportowe.
Pełna treść rozporządzenia https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000020701.pdf