informacja dla klientów OSiR w Poniecu

Informujemy, że obowiązujące do dnia 9 kwietnia br. obostrzenia zostały przedłużone przynajmniej do 18 kwietnia.
Hala widowiskowo - sportowa oraz kompleks Orlik pozostają zamknięte. Z obiektów mogą korzystać tylko sportowcy zawodowi.
Pena treść rozporządzenia -> https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065401.pdf