informacja dla klientów OSiR w Poniecu

Opublikowane w dniu wczorajszym tj. 15 kwietnia Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii umożliwia powrót amatorskiego sportu na obiekty na otwartym powietrzu. W związku z powyższym od dnia 19 kwietnia istnieje możliwość rezerwacji boisk przy kompleksie sportowym Orlik. Rezerwacje grup min. 6-cio osobowych i max 25-cio osobowych (nie dotyczy kortu do tenisa) prosimy dokonywać z minimum jednodniowym wyprzedzeniem pod nr tel .65 57 31 152.